Kramsvogel inferno

Het is vanochtend heerlijk, maar fris weer als ik rond vijf over zeven op de telpost arriveer. Om zeven uur heb ik afgesproken met Vincent voor een (ochtend) tellen en in tegenstelling tot mijzelf is hij altijd wel stipt op tijd. direct vanaf de start van de telling vliegt het zeer behoorlijk maar wel hoog, met groepjes vinken, een paar mooie frontjes spreeuwen en koperwieken. Ook de veldleeuwerikken doen aardig mee, tot dan toe in kleine aantallen. Een van de eerste leuke soorten is een langs jakkerend smelleken. De kleine valk heeft er bijna patent op om met Max Verstappen achtige snelheid de vogelaar te passeren, zo snel dat hij of zij vaak nauwelijks wordt opgemerkt. Dit is zeker het geval bij het Kristalbad want we krijgen de soort maar zeer mondjesmaat in de kijker. Tegen kwart voor negen horen we uit het riet een karakteristiek “ping” “ping” , het is meteen duidelijk dat het hier om een baardmannetje gaat, een prachtige soort. Even later krijgen we hem in de kijker, een fraai mannetje. Na de vogel tien minuten bewondert te hebben tellen we verder. Opeens horen we weer het geluid van de baardman en zien vervolgens dat de einzelgänger bezoek krijgt van vier soortgenoten. De vogels zijn uiteindelijk circa 2 uur ter plaatse voordat zij voorgoed het luchtruim kiezen, stoer! Hoewel nu al een mooie telling kunnen we nog niet bevroeden wat ons te wachten staat. Vanaf 9 uur start namelijk een ongekend inferno aan vogels.

De aantallen van de tot dan toe in redelijk doortrekkende kramsvogel nemen een vlucht tot naar wat later zal blijken ongekende hoogte voor de telpost! De eerste groepen bestaan uit circa 40 vogels met een enkele uitschieter tot de 100. Vanaf tien uur nemen de aantallen sterk toe en passeren de lijsters in bijna houtduifachtige aantallen. Verschillende groepen bestaan uit dik 300 vogels. We krijgen een schouwspel te zien dat zich telkens weer opnieuw herhaalt. De ene groep is de telpost nog nauwelijks gepasseerd of de volgende klanten dienen zich al weer aan. Uiteindelijk vliegen de vogels tot ver na de middag door in deze hoge aantallen waardoor het oude telpost record van 948 vogels werkelijk aan gruzelementen wordt gebombardeerd door een duizelingwekkend aantal van dik 10500 kramsvogels. Ondertussen tellen we ook de andere soorten door, met name houtduif en kolgans vliegen ook goed. Laatstgenoemde soort dermate goed dat ook het dagrecord ververst kan worden. Ook de roofvogels laten zich niet onbetuigd. Vanaf tien uur druppelen de buizerds aardig door, bijgestaan door verschillende sperwers. Tezamen met een blauwe kiekendief, een slechtvalk en het eerder aangehaalde smelleken passeren er dus vijf roofvogelsoorten de post vandaag, geen slechte score! Tegen half drie wordt het aantal vogels uiteindelijk minder en besluit ik te stoppen met tellen. De kramsvogels hebben mij een fantastische teldag bezorgd die mij nog zeer lang zal heugen!

Telling 26 Oktober
Telling 26 Oktober
Advertenties