IJseend

Gister is er een prachtige soort ontdekt voor de Regio, namelijk een ijseend. De ijseend broedt, zoals zijn naam al doet vermoeden in het hoge noorden van Europa, langs kusten en op meren in het binnenland. Het is een bijzonder fraaie soort, waarbij in tegenstelling tot de meeste soorten eenden zowel het broed- als winterkleed bijzonder fraai is getekend. In Twente is de soort pas twee keer eerder vastgesteld namelijk in februari 1912 en in november 1985. In het laatste geval ging het daarbij om twee exemplaren van de soort. De vogel die gisteren is ontdekt bevind zich op de Leemslagenplas, beter bekend als het eendenwalhalla van Twente. Deze geheel met bos omzoomde plas herbergt in de winter grote hoeveelheden eenden van allerlei pluimage. Soorten die vrijwel altijd aanwezig zijn naast de wilde eend zijn onder meer wintertaling, smient, krakeend, slobeend, kuifeend en tafeleend terwijl ook soorten als brilduiker, nonnetje, krooneend, witoogeend en zelfs zee-eenden zijn vastgesteld. Helaas is het zicht op de plas zeer slecht vanwege de ontoegankelijkheid van het terrein en de aanwezige beplanting.

Terug naar de ijseend. Gistermiddag ontvang ik via de whats app een melding dat de bij de leemslagen gemelde buffelkopeend wel eens een ijseend kan betreffen. Snel check ik het internet en zie de foto bij de waarneming staan. De vogel in kwestie lijkt inderdaad zeer sterk op een ijseend. Tien minuten later ben ik onderweg met Timo. Bij aankomst blijkt het vermoeden inderdaad te kloppen en staan we oog in oog met de vogel. Vanwege het beroerde weer duurt de ontmoeting echter niet lang en na tien minuten houden we het weer voor gezien. Vanmiddag ben ik terug om de vogel beter te bekijken, ditmaal samen met Vincent. In tegenstelling tot gisteren zijn de omstandigheden vanmiddag een stuk beter. De vogel laat zij het op betrekkelijk grote afstand fraai bekijken. Gedurende een kwartier is de vogel druk aan het foerageren waarbij zij slechts af en toe boven water te zien is. Wat een prachtige vogel!

IJseend Leemslagen - foto: Jan Ligtenberg
IJseend Leemslagen – foto: Jan Ligtenberg

Voor mijzelf zit er aan de waarneming van de ijseend nog een persoonlijk tintje. Het betreft namelijk mijn 250ste vogelsoort die ik binnen het Twentse in de kijker krijg. Gezien het feit dat ik meerdere jaren naar de soort heb uitgekeken en daarbij vele uren de grotere open plassen in Twente op de soort heb afgezocht is het een prachtige beloning om de soort dan toch eens te treffen. De dank gaat daarbij uiteraard uit naar de ontdekker van de vogel!

Advertenties