Houtduiven gekte

Het is bijzonder aangenaam als ik vanochtend om 7 uur de telling start bij het Kristalbad. Ik hoop nog een staartje mee te pakken van de goede lijstertrek van gisteren, waarbij er nieuwe dagtotalen voor koperwiek en kramsvogel werden gerealiseerd. Het zicht is uitermate goed en aan de oostzijde van de post komt er enige bewolking aandrijven, niet verkeerd voor het geval de vogels erg hoog gaan vliegen. Direct vanaf de start van de telling is het erg onderhoudend met groepen vinken, koperwieken, kramsvogels en mooie groepen kepen. Na een uurtje beginnen de houtduiven ook met vliegen waarbij de eerste groepen uit circa 500 vogels bestaan. Hieronder staan twee opnames van vandaag, de eerste is van een overtrekkende rietgors, terwijl de tweede de karakteristieke contactroep van de grote gele kwikstaart laat horen

Tegen de klok van acht komt Jeff de telgelederen versterken en dat is hard nodig ook want naast de vinken en de lijsters nemen aantallen houtduiven explosief toe! In eerste instantie zijn de groepen tussen de 500 en 1500 vogels maar dat wordt al snel meer. Tegen kwart over 8 vliegen er naar schatting 6500 vogels over een 1,5 kilometer breed front richting het zuiden, een fenomenaal gezicht.

Groep houtduiven van vanochtend
Groep houtduiven van vanochtend

Vijf minuten later vliegen er langs de westzijde drie rovers. Een blik door de scope bevestigd de identiteit van de beesten. Het zijn twee blauwe kiekendieven, een adulte man en een vrouwtype, welke worden gevolgd door een eerste jaars bruine kiekendief. Beide soorten zijn uitermate schaars bij het Kristalbad dus een erg leuke waarneming! Snel verleg ik mijn aandacht weer naar de houtduiven waarbij er groepen passeren van 4500, 3000, 1500, 4000 etc. Ook de lijsters blijven het schitterend doen waarbij de koperwieken en kramsvogels de voortrekkersrol hebben. Een smelleken passeert de post in a split of a second. Ook het klikkerkanon krijgt het te verduren, het vliegt zelfs zo goed dat de grote groepen duiven, koperwieken, kramsvogels en veldleeuweriken los genoteerd worden.

Rijk gevuld klikkerkanon met van rechts naar links, houtduif (per 10) kramsvogel, koperwiek, veldleeuwerik en spreeuw (per 10)
Rijk gevuld klikkerkanon met van rechts naar links, houtduif (per 10) kramsvogel, koperwiek, veldleeuwerik en spreeuw (per 10)

De krent van de dag is echter de tweede klapekster voor de telpost. De vogel wordt gevonden door Jeff en zit in de berk pal langs het spoor. Opeens vliegt de vogel op en gaat op jacht waarbij hij of zij een keep uit de lucht grijpt, een schitterend gezicht! Klapekster en keep dwarrelen samen naar beneden waarbij we de vogel uiteindelijk uit het zicht verliezen.

Om 1 uur stopt de telling en verlaat ik met een bijzonder brede grijns de strijdarena! 31 oktober is voor de telpost de beste dag tot nu toe ooit gebleken qua aantallen. Nog niet eerder werd de grens van 50.000 vogels op een dag gepasseerd. Vandaag passeerden er echter beduidend meer, hetgeen heeft geleid tot nieuwe dagrecords voor aalscholver, houtduif, koperwiek, kramsvogel en merel. Het was de op een na beste dag voor blauwe kiekendief, klapekster en keep. De totale telling is hieronder te zien.

Totalen Kristalbad 31-10-2014
Totalen Kristalbad 31-10-2014
Advertenties

Nieuw klikkerkanon en roofvogeltrek

Oktober is de maand voor de vogelaar om zijn of haar kwaliteiten te tonen op het gebied van multi-tasken. Tijdens een ochtend met mooie vogeltrek moet er namelijk gekeken, geluisterd en geschreven worden. Indien de telpost voldoende bemand is hoeft dit geen probleem te zijn omdat de taken dan verdeeld kunnen worden maar als individu is het op goede ochtenden vaak onmogelijk om alles bij te houden. Dit is mij zelf ook al een aantal malen overkomen, waarbij ik met name tijdens het schrijven veel groepen vogels mis. Gelukkig zijn er een aantal hulpmiddelen die het leed van de eenzame trekteller kunnen verzachten. Een handig hulpmiddeltje dat de teller kan gebruiken is de zogenaamde handteller of klikker, waardoor een talrijke soort niet direct opgeschreven hoeft te worden maar kan worden geklikt op de handteller. Ik gebruik al sinds lange tijd een of twee van deze handtellers, maar nog steeds liep ik tijdens dagen met goede trek tegen het “notuleer probleem” aan. Uiteindelijk heb ik samen met mijn broer een handig en simpel systeem bedacht die het tellen wat vergemakkelijkt. In het boek tien miljoen vogels in tienduizend uren voorjaarstrek bij breskens 1981-2013 (een echte aanrader) staat de tikkertafel van Guus van Duin afgebeeld, een tafel waar tien tellers op zijn gemonteerd. Hierop is ons eigen ontwerp gebaseerd. Door het plankje met daarop vijf tellers te monteren vlak onder de kop van het statief kan ik kijken en klikken tegelijk waardoor ik dus minder soorten mis. Bovendien is de combinatie licht hetgeen een hoop gesleep met materieel voorkomt. De afgelopen dagen heb ik het systeem getest en tot dusver bevalt het meer dan uitstekend!

Klikkerkanon op scherp met kristalbad op de achtergrond
Klikkerkanon op scherp met kristalbad op de achtergrond

Het is maandagochtend kwart voor zeven, het moment waarop ik bij het Kristalbad in klok en de telling van start kan gaan. Dit is de dag waarbij het klikkerkanon zijn vuurdoop gaat krijgen. Afgelopen zaterdag had ik het apparaat ook al mee maar toen vlogen er door de mist amper vogels waardoor het niet afdoende getest kon worden. Vrijwel direct na aankomst begint het goed te vliegen. Als eerste komen circa 5000 spreeuwen van de slaapplaats. Ook de vinken vliegen direct goed, waarbij er de eerste twee uur circa 8000 van passeren. Ook de sperwers vliegen direct vanaf het eerste licht. Vanaf 8 uur begint ook de houtduiven trek op gang te komen. Er passeren diverse mooie groepen met tot 400 exemplaren. Gaandeweg de ochtend nemen de veldleeuweriken en spreeuwen ook toe. Rond de klok van 11 uur zijn er al fraaie aantallen rovers gepasseerd waaronder twee slechtvalken en 50 sperwers. Met het toenemen van de temperatuur ontstaat er wat thermiek waardoor ook de zweef trekkers arriveren. Vlak na elven doemen de eerste buizerds op boven het bos. De meeste vogel passeren in kleine groepjes van drie of vier stuks, maar er zijn ook een aantal fraaie bellen met buizerds te zien waaronder een van 22 en een van 26 vogels. Als we om half drie stoppen met tellen zijn er maarliefst 208 buizerds en 93 sperwers gepasseerd. Samen met 11000 vinken en bijna 10.000 houtduiven geen slecht resultaat. Bovendien heeft het klikkerkanon er voor gezorgd dat ik veel minder hoefde te noteren, een geslaagde test dus!

Telling Kristalbad 27 oktober
Telling Kristalbad 27 oktober

Ook vanochtend sta ik nog een tijdje op de telpost. Gedurende een paar uren passeren bijna 15.000 houtduiven, een nieuw record voor de telpost.
Helaas stort de trek na tien uur in waardoor we eerder moeten stoppen. Desalniettemin zijn meer dan 20.000 vogels in een paar uur tijd meer dan de moeite waard!

Telling 28 Oktober
Telling 28 Oktober

Papdag!

Vanochtend begint de telling bij het Kristalbad stipt om acht uur. De omstandigheden om te tellen zijn onverwacht gunstig te noemen, door het goede zicht en de lichte tegenwind vallen de vogels goed op. Dat er volop luchtverkeer aanwezig is blijkt al snel. Gedurende het eerste kwartier passeren er al 800 vinken. Tussen de vele vinken vliegen ook een aantal mooie groepen kepen, soms worden deze groepen geflankeerd door een mee flappende sperwer. Na een uur tellen staat de vinken klikker op 4500 exemplaren. Gaandeweg de ochtend neemt ook de trek van andere soorten in omvang toe. Voornamelijk aan de oostzijde van de post passeren mooie groepen houtduiven waarbij de groepsgrootte varieert van enkele tientallen tot enkele honderden terwijl ook de koperwieken en veldleeuweriken toenemen. Ruimte voor het opsporen van krenten is er nauwelijks, want er vliegt gewoon te veel!

Meer dan noemenswaardig zijn de twee smellekens die binnen een half uur na elkaar passeren. Ondertussen is het half 11 en is de vinken klikker de 10.000 vogels al ruimschoots gepasseerd. Nadat de aantallen vink wat beginnen af te nemen beginnen de veldleeuweriken te vliegen in groepen tot 70 exemplaren, een prachtig gezicht! Ook de boomleeuwerik laat van zicht horen, want er passeert een groep van maar liefst 22 exemplaren. Andere leuke soorten die we vandaag zien zijn een roodborsttapuit, vier grote zilverreigers en barmsijzen. Rene ziet vanaf de Enschedese kant nog twee kleine zwanen vliegen. Helaas krijgen wij de vogels niet te zien.

Hoewel de titel van dit verhaal wellicht anders doet vermoeden is de telling van vanochtend uiteraard een topdag waarop diverse dagrecords voor de telpost gesneuveld zijn, waaronder die voor vink, keep, boomleeuwerik, veldleeuwerik en rietgors.

Telling Kristalbad
Telling Kristalbad

De magische grens van het getal 10.000

In relatie tot de ornithologie is het getal 10.000 voor mij een cijfercombinatie die met een magisch randje is omgeven. Tijdens het trektellen is het mij namelijk nog niet eerder gelukt om op mijn “eigen stekkie” het Kristalbad meer dan 10.000 individuen van dezelfde soort te zien. Gisterochtend is hier echter verandering ingekomen door het passeren van prachtige groepen vink, maar daarover later meer. Eerst even een stukje historie over het gebied en de belevenissen aan het begin van deze week.

Het Kristalbad is een recentelijk heringericht natuurgebied tussen Enschede en Hengelo. Het gebied is rijk aan water waarbij het wordt gevoed door de Elsbeek. Het water passeert gedurende haar tocht vanuit Enschede richting Hengelo een aantal retentiebekkens. De belangrijkste functie die het Kristalbad vervult is het bufferen van de piekafvoer waardoor Hengelo droge voeten houdt. Daarnaast zijn er aan de Hengelose zijde van het gebied een aantal stroken met riet en lisdodde aangeplant welke de eigenschap hebben om slibdeeltjes te adsorberen, hetgeen een natuurlijke zuivering van het water tot gevolg heeft. In Oktober 2012 ben ik voor het eerst gaan tellen in de najaarstrek in het gebied, waarbij ik tel aan de Hengelose kant van het terrein. Vanuit dit punt is het uitzicht het best gedurende de najaarstrek. Omdat de post in de verlengde lijn van noordwest-zuidoost ligt zijn er op dagen met nauwelijks bewolking wel problemen met het zicht omdat er gedurende de eerste uren van de telling voortdurend tegen de zon ingekeken moet worden. In 2013 is de telpost aangemeld op de website http://www.trektellen.nl alwaar de gegevens van de tellingen worden ingevoerd.

Kristalbad - uitzicht vanaf de telpost
Kristalbad – uitzicht vanaf de telpost

Na de spetterende show van afgelopen zaterdag sta ik afgelopen maandag samen met mijn broer te tellen bij het Kristalbad. Het weer is, in tegenstelling tot eerdere dagen een stuk minder aangenaam. De wind is aangewakkerd en er is nauwelijks ruimte voor de zon. Desondanks vliegt het zeer behoorlijk. Vanaf de eerste minuut vliegen er continu zanglijsters over. De vogels passeren individueel of in kleine groepjes, soms op grote hoogte. Desalniettemin verraden de meeste exemplaren zich door de kenmerkende trekroep, een metaalachtig klinkende “tik”. Na de klok van tien worden de zanglijster vergezeld door groepen veldleeuwerik, die voornamelijk over het open terrein van het gebied vliegen waarbij de groepsgrootte varieert. Een krent in de pap is een mannetje beflijster die, vergezelt door drie zanglijster zich langzaam naar het zuiden verplaatst. Van de vinkachtigen vliegt met name de kneu goed door hetgeen zal resulteren in een totaal aantal van 136 exemplaren, een nieuw dagrecord voor de telpost. Aan het eind van de ochtend stokt de trek van zangvogels, waarbij de teller voor zanglijster zal blijven staan op 407 exemplaren een prachtig nieuw record! Meer dan vernoemenswaardig zijn de twee bruine kiekendieven die kort na elkaar passeren. Kiekendieven lijken deze plek grotendeels te vermijden, vermoedelijk omdat er ten noorden van de post een groter aaneengesloten areaal van bos bevind.

In de dagen daarna sta ik ’s ochtends ook nog enkele uurtjes op de post. Zijn het aan het begin van de week nog de zanglijsters die de blits maken, na de weekonderbreking wordt deze plek over genomen door mooie aantallen vink. Op donderdagochtend passeren er 5120, het op drie na hoogste aantal van de post. Andere leuke soorten zijn groepen van 9 en 4 grote zilverreigers en mooie aantallen kneu waardoor het telpostrecord van afgelopen maandag al weer uit de boeken kan. Op donderdag vliegen tevens de eerste sperwers mee met de vinken, waarbij ik er 14 in totaliteit noteer.

Dan terug naar “fantastic friday”. Gisterochtend is de telpost ongekend goed bemand want er zijn maar liefst drie tellers. Naast Roel komt ook Jeff langs om een mooie ochtend vogeltrek mee te pakken. Vrijwel direct na aankomst barst het vinken spektakel los. De vogels worden met behulp van de klikker geteld waarbij een klikje staat voor 10 vinken. gedurende het eerste uur passeren er 2500 vogels, in het 2e uur 4500. Tussen de vinken door worden we vermaakt met mooie groepen kneu, (waarbij het dagrecord van een dag eerder alweer geschrapt kan worden) veldleeuwerik en witte kwikstaarten. In een groepje van 7 boomleeuweriken produceert een vogel zijn prachtig melodieuze trekroep.

Om tien over half negen passeert de krent van de dag en een nogal tamelijk onverwachte! Bij het checken van een groep vinken krijg ik ineens een vreemde vogel in de kijker. Vanwege de afstand kan ik er niet direct een naam op plakken maar als zij dichterbij komt zie ik dat het een klapekster is! Deze soort is in Twente vooral bekend als wintergast, waarbij er jaarlijks verschillende exemplaren in de grotere veen- of heide gebieden verblijven. Uiteraard moeten deze vogels ook ergens vandaan komen. De vogel vliegt op zijn dooie akkertje verder richting het zuiden. Na 11 uur wordt het aantal vinken minder en wordt het wat meer sprokkelen. Tegen half 12 staat de teller op 9700 vinken. Nog 300 om de magische grens van 10.000 stuks te passeren. Om vijf voor 12 is het zo ver en passeert het tienduizendste exemplaar van de dag, een geweldig moment! Uiteindelijk tellen we door het kwart over 12 waarbij de teller stokt op 10090 vink. Ook de buizerds komen langzaam wat meer op gang. Een exemplaar komt fraai over en Roel weet de vogel mooi vast te leggen.

Buizerd - Foto Roel Haamberg
Buizerd – Foto Roel Haamberg

Hopelijk komen er dit najaar nog meer van dit soort dagen!

Eurobirdwatch 2014, het onmogelijke mogelijk!

Zaterdag 4 oktober 2014 is dit jaar de datum waarop het Eurobirdwatch festival plaatsvind. De Eurobirdwatch is een evenement waarbij er in geheel Europa op zo veel mogelijk plaatsen vogeltrek wordt geobserveerd. Het verzamelen van deze gegevens levert een belangrijke bijdrage omtrent het trekgedrag van vogels, hetgeen weer kan leiden tot betere bescherming van zowel waardevolle vogelgebieden als bescherming op soortniveau. Ook dit jaar doen er in Twente weer verschillende telposten mee waaronder, Ottershagen, Wierdenseveld, Engbertsdijksvenen, Siberië, Aamsveen en de Oelemars. Dit jaar besluit ik een kort bezoek te brengen aan de Oelemars. Ieder jaar pakken de leden van de vogelwerkgroep Losser tijdens deze dag weer groots uit, want naast een prachtige tent waar gezelligheid de boventoon voert, wordt er fanatiek geteld door vele liefhebbers en zijn er bovendien ook de nodige versnaperingen aanwezig die de inwendige mens gedurende de gehele dag versterken.

Eurobirdwatch begint op de Oelemars rond de klok van zeven. Voor mij is dit echter wat aan de vroege kant. Rond de klok van acht ben ik present. Als ik aan kom rijden blijkt dat er vele liefhebbers aanwezig zijn want voor me staan al minimaal 20 auto’s. Bij het betreden van de telpost is het eerste wat mij opvalt dat er ook aan de details is gedacht, want er is een duidelijke scheidslijn tussen de telpost en de praathoek.

Aan elk detail is op de Eurobirdwatch gedacht door de organisator!
Aan elk detail is op de Eurobirdwatch gedacht door de organisator!

Ik heb het eerste uur al flink wat aantallen gemist van onder andere vink, spreeuw en zanglijster. De eerste gemiste krent betreft een smelleken. Maar wat niemand op dat moment nog weet is dat er binnen een tijdsbestek van twee uren een aantal soorten langs gaan komen waar zelfs de meest optimistische trekteller alleen maar van zou kunnen dromen. Om half negen passeert de eerste goede soort voor de post. Tussen de zanglijsters door horen we de trekroep van de roodkeelpieper, mijn vierde in vier dagen tijd! Helaas word de vogel niet door iedereen opgepikt.

Om tien voor negen wordt het ongelofelijke werkelijkheid! In een split of a second is hij of zij er ineens, een slanke kiekendief! De aanwezige fotografen anticiperen snel en schieten de ene na de andere plaat. Voor mij zelf duurt het niet lang voordat ik de soort in de scope krijg. Het is een slanke kiekendief met een okerkleurige onderzijde. Bovendien heeft de vogel een prominente lichte halsring die contrasteert met de donkere kop en boa. Het adrenalinepijl op de gehele telpost stijgt naar ongekende hoogte! De vogel die langs vliegt moet wel een steppekiekendief zijn! Een soort die ik persoonlijk absoluut niet had verwacht. Het kwaliteitsniveau van de waarneming is ook bijzonder hoog, doordat de vogel op slechts enkele tientallen meters passeert. Tweeledige euforie maakt zich van mij meester. Ten eerste is het voor mij zelf een prachtige beloning na vele, vele uren trektellen. Daarnaast is het ook een prachtig moment voor de telpost Oelemars, waar al meer dan een decennia, gedurende het gehele jaar fanatiek geteld wordt! Op de telpost worden de genomen foto’s direct verwerkt op de tablet en het blijkt dat er een aantal mooie platen tussen zitten. Met name de foto’s van Wim van der Woning en Frank de Vries zijn van prima kwaliteit, grote klasse heren! Beide onderstaande foto’s zijn door Wim van der Woning genomen.

7517497

7517498 (1)

De eerste minuten na het passeren van de steppekiek is de volledige telpost in rep en roer maar tijd om na te genieten is er niet. Tegen negen uur passeert er wederom een roodkeelpieper. De vogel roept eenmaal maar helaas mist mijn recorder de roep omdat de afstand te groot is. Het lukt Arnout de Lenne echter wel om een fraaie opname van de soort te maken, welke is te beluisteren op http://www.waarneming.nl.

Enkele minuten later horen we een buidelmees roepen. De vogel roept vanuit de mais, helaas wordt deze vogel maar door een aantal mensen gehoord. Naderhand blijkt dat de vogel al vanaf kwart over acht met enige regelmaat aan het roepen was vanuit de mais, maar door niet eerder door de tellers is opgepikt. Ook de “gewone soorten” blijven het alleraardigst doen en de aantallen vinken, veldleeuweriken en zanglijsters houden de tellers scherp.

Eurobirdwatch 2014 - tellers op de Oelemars
Eurobirdwatch 2014 – tellers op de Oelemars

Om iets voor tienen volgt de volgende vette krent van de dag. Pal over de hoofden van de oplettende teller vliegt een grote pieper. Een nieuwe soort voor de telpost en vele tellers. De vogel roept tweemaal maar het helaas laat de vogel zich niet zien. Op de opname is de alertheid van Timo, die een verdacht geluid oppikt mooi te horen!

Na al het prachtige dat reeds is gepasseerd weer een soort die het cachet van de telling verder vergroot! Bovendien is het pas mijn tweede waarneming van de soort in Nederland en Twente dus een moment dat me nog lang zal heugen. Omdat de plicht roept heb ik mijzelf wijsgemaakt dat ik tegen half elf de telpost moet verlaten. Pal voor het verlaten van de telpost ziet een oplettende teller een prachtig mannetje beflijster laag passeren. Het betreft een van mijn mooiste waarnemingen van deze soort, hetgeen een mooie kers is op de rijkelijk gevulde taart van vanochtend.

Eurobirdwatch 2014 zal bij mij de boeken ingaan als een van de meest spectaculaire tellingen die ik ooit heb mogen bijwonen. De combinatie van mooie trek met vette krenten en een klapper in de vorm van een steppekiek is werkelijk uniek die mij eraan herinneren waarom ik zo ontzettend graag buiten ben!

Kollen en Krenten

De wekker begint op vrijdagochtend stipt om zes uur met het produceren van geluid. Snel kleed ik me om en pak wederom mijn spullen bij elkaar voor een ochtendje tellen, ditmaal wederom in het Haaksbergerveen. Allereerst rij ik richting Borne om mijn broeder op te halen en na het drinken van een lekker bakkie pleur van versgemalen bonen rijden we richting Enschede om Timo op te pikken. Het verkeer zit op de vroege ochtend mee en om half acht arriveren we. Onderweg komen we op diverse stukken dichte mist tegen maar tot onze verbazing is het in het veen verbazingwekkend helder en bedraagt het zicht wel 500 meter. Vrijwel direct zien we de eerste vinken, hoewel in tegenstelling tot het begin van de week veelal in kleine groepjes. Een forse groep spreeuwen van circa 500 vogels zorgt echter al snel voor een mooi aantal vogels. Na nog geen kwartier dient zich de eerste krent aan in de vorm van een roodkeelpieper. De vogel blijft onzichtbaar voor onze ogen maar het geluid liegt er niet om.

Andere opvallende trekkers van het eerste uur zijn groepjes zanglijsters die veelal op grote hoogte vliegen, maar zich verraden door de kenmerkende trekroep. Ook de eerste groepen kolganzen vliegen over, welke een dag eerder massaal Nederland zijn binnengetrokken vanuit noordelijker streken hetgeen voor de telpost Wildervank zelfs een verpulvering van het Nederlandse record leidde. Het nieuwe record staat nu op 68.000 vogels en dat zal naar mijn verwachting niet snel worden verbeterd. De vogels passeren aan het begin van de ochtend vaak laag en in mooie v- formaties, een prachtig gezicht!

Om 10 over half negen volgt de volgende krent in de vorm van wederom een roodkeelpieper, waarbij het eerder besproken tafereel opnieuw geldt want de vogel laat zich uitstekend horen maar niet zien. Toch vliegt hij of zij aardig dichtbij langs want op de tape is de roep gemakkelijk te herkennen.

Net op het moment dat de zon op het punt staat om door te breken, komt er mist op zetten. Gelukkig houd dit niet lang aan want rond kwart voor tien is het al zeer behoorlijk helder. Het startsein voor een mooi aantal ganzen om een showtje weg te geven. Gedurende de volgende twee uren worden we vermaakt door mooie groepen kolganzen waarbij de aantallen per groep variëren tussen enkele individuen en meer dan 100 vogels. Tussen een van de groepen vliegt een kleine rietgans mee. Tussendoor geeft een smelleken een prachtige show weg, door zich eindelijk eens goed te laten bekijken, roept er een beflijster en passeren er een mooi aantal kneutjes. Vijf grote zilverreigers, acht boompiepers en een trekkende boomklever! zijn bovendien ook meer dan de moeite waard. Rond het middaguur houden we er mee op. Morgen (zaterdag) is het Euro-Bird watch en we zijn benieuwd wat dat op gaat leveren. Wordt vervolgd….

Roodkeelpieper

Het is wat nevelig als ik vanochtend op de fiets stap voor een korte telling bij het Kristalbad. Gaandeweg mijn route neemt het zicht echter toe en als ik bij het Kristalbad arriveer bedraagt het zicht ongeveer 1000 meter. Mijn eerste stop is bij het compartiment aan de Enschedese kant, om te kijken of de bak droog staat. Helaas bevat het water waardoor de mogelijkheden op een leuke steltloper als sneeuw voor de zon verdwijnen. Om kwart voor acht begint de telling. Evenals eerdere dagen zijn ook nu de vinken en graspiepers weer de aanjagers. Om kwart over acht verschijnt de soort van de dag. Tussen een groepje graspiepers hoor ik de karakteristieke trekroep van de roodkeelpieper. De vogel vliegt fraai, op redelijk nabije afstand langs en roept tweemaal.

Het geluid kan het beste worden omschreven als een scherp en krachtig “psiee”. Een leuke bijkomende anekdote betreft het feit dat er vorig jaar op exact dezelfde datum ook een roodkeelpieper over het Kristalbad vloog. De soort is in geheel Nederland een zeer schaarse tot zeldzame doortrekker die tussen eind april en half mei en tussen half september eind oktober in lage aantallen passeert. Om het geval goed te documenteren plaats ik naast mijn opname ook een sonogram van de vogel. Middels het sonogram wordt het geluid omgevormd naar beeld. Vrijwel alle vogelsoorten zijn op basis van een sonogram van elkaar te onderscheiden en achteraf dus een zeer bruikbaar hulpmiddel bij sterk gelijkende soorten.

Sonogram van de trekroep van de roodkeelpieper
Sonogram van de trekroep van de roodkeelpieper

Na de klok van negen trekt het snel dicht waardoor het ook met de vogels minder wordt. Desondanks passeren er nog twee boompiepers en een goudplevier. Laatstgenoemde steltloper passeerde de post pas een keer eerder. Op naar het volgende avontuur!