Kristalbad strikes again!

September en Oktober zijn de maanden bij uitstek om te vogelen. Gedurende deze maanden vind de piek van de jaarlijkse najaarstrek plaats. Afgelopen donderdag leverde mij dat mijn 230 ste vogelsoort in Twente op en meteen ook een vette blokker namelijk oeverpieper. Een bijzonder zeldzame soort in het binnenland getuige het handjevol waarnemingen in de gehele Provincie Overijssel sinds het jaar 2000. De meeste waarnemingen van de soort betreft een exemplaar dat zich enige jaren geleden ophield nabij Deventer. Hoog tijd voor een verslag van de waarneming!

De Donderdag ochtend (26 September) begint in het Haaksbergerveen waar ik een aantal uurtjes tel. Reeds bij aankomst vliegen er redelijke aantallen vogels, voornamelijk kolganzen doen het goed en zijn een voorbode van wat naar later blijkt grote aantallen die op de trektelposten verspreid over het gehele land worden gemeld. In twee uur tijd noteer ik 716 exemplaren van de soort. Ook de graspiepers doen behoorlijk mee met 386 exemplaren. Krentjes in de pap zijn twee overvliegende kruisbekken, twee bruine kiekendieven en een bokje dat opvliegt uit de dichte begroeiing van pijpestrootje. De laatste betreft een soort die ik hooguit enkele keren per jaar zie. Tussen de telling door heb ik even contact met Timo die op zoek is naar twee piepers die hij een dag daarvoor heeft gezien bij het Kristalbad. De vogels zijn gedetermineerd als waterpieper maar een onderbuik gevoel heeft hem vrijwel de gehele avond bezig gehouden. De vogels in kwestie kwamen zeer donker over, hetgeen zou kunnen duiden op oeverpieper in plaats van waterpieper! We spreken af dat hij contact opneemt als hij de vogels weer in beeld heeft. Enige tijd later gaat mijn telefoon, reden voor mij om mijn biezen te pakken. Na enige omwegen vanwege wegopbrekingen arriveer ik bij het Kristalbad. Een van de compartimenten staat vrijwel geheel leeg, hetgeen een zeer positief effect heeft op de lokale avifauna. In de bak foerageren namelijk 17 bonte strandlopers, voor mij een absoluut Twente record! Een bosruiter en een groenpootruiter worden geflankeerd door enkele watersnippen, bijzonder fraai gezicht. Timo en Jeff die inmiddels ook is gearriveerd informeren mij met betrekking tot de piepers waarbij ze aangeven dat het inderdaad vrijwel zeker om oeverpieper gaat. Het duurt niet lang of ik krijg ook een van de vogels in beeld. De vogel heeft donkere bovendelen, donkere poten, vrijwel geen wenkbrauwstreep en zwaar diffuus gestreepte flanken. Niet lang daarna zijn allen het eens, het zijn echte oeverpiepers, een geweldige soort voor de regio en absoluut uit de categorie “totally unexpected”. Beide vogels laten zich bewonderen op zeer korte afstand van soms maar 10 meter. Het lukt me om een aantal plaatjes van de vogels te maken, maar vooral jeff doet een duit in het zakje door de vogels fraai te fotograferen!

Oeverpieper
Oeverpieper
Oeverpieper
Oeverpieper
Oeverpieper - Jeff Plischke
Oeverpieper – Jeff Plischke

Al met al genieten we samen meer dan een uur van de vogels. Na mijn bezoek zijn er nog twee andere geluksvogels die de vogels ook te zien krijgen. Een dag later blijken de vogels helaas onvindbaar en zijn hoogstwaarschijnlijk verder getrokken. De piepers zijn een prachtige aanvulling op de soortenlijst van het Kristalbad, maar bovenal ben ik zelf een prachtige soort en ervaring rijker!

Een andere waarneming die het vermelden waard is betreft een overvliegende buidelmees die ik vandaag (30 September) tijdens de dagelijkse wandeling tijdens de lunchpauze hoorde. De vogel roept gedurende 30 seconden minimaal 6 keer, waarbij ik niet kan uitsluiten of de vogel ook ter plaatse is in de wilgjes die 100 meter verderop staan. Het betreft voor mezelf pas de tweede waarneming van deze soort in Twente na een exemplaar die ik op 18 Oktober aantrof bij het Kristalbad.

Advertenties

Purperreiger

Rond de klok van 8 arriveer ik bij de parkeerplaats aan de Wennewickweg voor een paar uurtjes tellen in het Haaksbergerveen. Op het moment dat ik de auto uitstap voel ik direct enkele spatten regen. Donkere wolken komen bijeen boven het veen. Naderhand blijkt het de enige regen te zijn die ik over mij heen heb gekregen. De telpost Siberië ligt midden in het Haaksbergerveen en hoewel er relatief weinig uren worden gedraaid worden er naar verhouding veel leuke soorten gezien. Om kwart over 8 begint de telling, waarbij er al snel duidelijk wordt dat hoge aantallen niet gehaald gaan worden. In het eerste uur zie ik verschillende graspiepers, boompiepers, kneutjes en een geelgors. Vanwege de geringe trek zinspeel ik met de gedachte om maar te stoppen met de telling. Een groepje van 8 overvliegende Kruisbekken doet me van gedachten veranderen. Luid roepend passeren de vogels. Rond de klok van 10 volgt dan toch de kers op de taart. Op ongeveer 500 meter zie ik een reiger die recht op me af komt vliegen. Snel probeer ik de vogel in de scope te krijgen. Doordat het beest recht op me afvliegt krijg ik de eerste seconden weinig details te zien, behalve dat er niet of nauwelijks grijze accenten in het verenkleed zitten. Als de vogel tot op 100 meter genaderd is zie ik direct waarmee ik te maken heb. Hij of zij heeft een vrijwel geheel okerbruin kleurig verenkleed met lange gele poten en gespreide teennagels, dat maakt het een perfecte juveniele purperreiger! Een nieuwe soort voor Twente! de Purperreiger vliegt rustig door en passeert me op zo’n 50 meter richting het zuidwesten. Na de purperreiger zie ik nog een groepje kruisbekken en drie boomvalken. Bijzonder opgetogen keer ik huiswaarts, want uit ervaring weet ik dat het jaren kan duren voordat ik er weer een in Twente in de kijker krijg!