December in een notendop: Lauwersmeer, December cadeaus & “Rossicus R 13”.

December is voor mij persoonlijk altijd een heerlijke doch drukke maand. Halverwege de maand ben ik jarig en het eind van het jaar staat altijd garant voor een aantal gezellige dagen. Vanwege de drukte is dit pas de eerste post op mijn blog sinds eind November.

Op Maandag 10 December heb ik samen met mijn vader een bezoek gebracht aan het Lauwersmeergebied. Een prachtig gebied dat ik inmiddels erg goed ken. Tot enkele jaren geleden werd er vooral op ganzen gelet. Rond half acht vertrekken we richting Groningen en twee uur later arriveren we bij Zoutkamp. Het Jaap Deensgat is zo goed als verlaten. Niet geheel onlogisch door het slechte weer. Daarna rijden we door richting het Robbenoort, in de hoop Pestvogel te treffen. Robbenoort blijkt wel de plek van de dag waar de wind het minste vat op heeft maar Pestvogels laten zich niet zien. Desondanks zien we een fraaie Appelvink, enkele Groenlingen en Koperwieken.

In de haven nemen we even plaats achter een van de trafo huisjes en kijken we over zee. De ijzig koude noordenwind maakt het geen pretje over zee te kijken. Na de haven rijden we door richting de Bantpolder, hier laten groepen Rot- en Brandganzen zich fraai bekijken. Vooral de Rotganzen zijn voor een Tukker zoals ik het levende bewijs dat ik dichtbij de kust ben. Via de Bantpolder rijden we naar Paesens en lopen de dijk op. De buitendijkse kwelder is het perfecte habitat voor soorten als Strandleeuwerik, Oeverpieper, Sneeuw- en IJsgors. Op het moment dat we de pier betreden lijkt het alsof we worden terug geblazen. Als klap op de vuurpijl begint het ook nog hard te hagelen. Een half uur later zijn we totaal verkleumd maar de twee Strandleeuwerikken vormen een prachtige beloning. Ik kan de vogels zelfs nog opnemen hoewel de kwaliteit erg matig is Luister. Als bonus scharrelen er ook nog verschillende Oeverpiepers langs de strekdam. Voor de Sneeuwgorzen rijden we door richting Holwerd. Het duurt even maar na een klein kwartier zoeken vinden we een groepje van ongeveer 15 stuks. De vogels laten zich van nabij prachtig bekijken. Helaas maken de vogels geen geluid. Het laatste uurtje licht besteden we aan het zoeken naar een Roodhalsgans. Vanwege het slechte licht vinden we niets en besluiten huiswaarts te keren. Ondanks de slechte weersomstandigheden hebben we weer geweldige avonturen beleefd.

Op Maandag 13 December breng ik een bezoek aan het Rutbeek in de hoop een Eider, IJseend, of Topper te ontdekken. Het is prachtig weer en op het land ligt nog een laagje sneeuw. Op het water dobberen een paar honderd Meerkoeten aangevuld met een twintigtal Tafeleenden. Kuifeend en Wilde eend zijn ook talrijk aanwezig. Het mannetje Krooneend dat al enige tijd aanwezig is zwemt ook tussen de Meerkoeten. Een vrouwtype Nonnetje zwemt wat verder weg. Vooral de Krooneend spreekt tot de verbeelding. In tegenstelling tot de voorgaande keren zwemt de vogel nu redelijk dichtbij. Na het bekijken van de Krooneend rijd ik door richting het Rutbekerveld. Een diepe zandafgraving die erg geschikt is voor verschillende soorten Eenden en Meeuwen. De plas is afgezet met scheermes prikkeldraad, een nuttige maatregel want het houd onruststokers buiten. Op enkele plekken is de plas echter goed te overzien. Vrijwel direct na het moment van aankomst, zie ik drie Kuifeenden wegzwemmen. Een blik door de scope doet mijn hart echter sneller slaan. De vogel heeft een ronde kop, veel wit rond de snavel en weinig zwart bij de snavel, een prima Topper dus! Snel maak ik wat foto’s om de waarneming te documenteren.

Vrouwtje Topper eerste winterkleed
Vrouwtje Topper eerste winterkleed

Na enkele minuten vliegt de vogel richting de overkant van de plas. Daarop besluit ik naar huis te rijden. Een geweldig vroeg verjaardagscadeau!

Op Zondag 16 December ontdekt Herman Kamphuis rond de klok van 9 een Roodhalsgans bij de Oelemars nabij Losser. Een nieuwe soort voor Twente! De vogel bevind zich in het gezelschap van ongeveer 300 Kolganzen en is ongeringd. Helaas krijg ik van dit alles niets mee. Op het moment dat ik het bericht ontvang sta ik op het sportveld. ’s Middags krijg ik het bericht onder ogen maar neem verder niet de moeite om richting de Oelemars te rijden. Dat blijkt achteraf een domme keuze want de gans verschijnt rond een uur of vier wederom bij de Oelemars en slaapt ’s avonds op de plas. Slechts enkelen van de vogelwerkgroep Losser krijgen de vogel te zien. Een prachtige en terechte beloning voor de gelukkigen. De volgende dag sta ik rond vier uur ’s middags met Jeff en enkele anderen te wachten tot de gans weer komt slapen. Helaas heeft de gans een andere slaapplaats gevonden of komt de vogel pas na het invallen van de duisternis want we krijgen hem of haar niet te zien. Enkele dagen later probeer ik het opnieuw. Het ziet er veelbelovend uit als een aanzienlijk aantal Kolganzen komt aanvliegen om te slapen. Op het moment dat ik de groep nazoek op de Roodhalsgans vliegt alles plotseling op. Er wordt gejaagd langs de plas en vele Ganzen en Eenden zoeken een veiliger heenkomen. Teleurgesteld druip ik af, niet wetend dat ik binnen enkele dagen een herkansing krijg.

Op Donderdag 21 December rij ik dit kalenderjaar de laatste keer richting Leeuwarden voor mijn studie. Aangezien het college pas om half 7 begint besluit ik eerst even langs de Engbertsdijksvenen te rijden voor het observeren van ganzen. De uitgestrekte akkers en graslanden rond de Engbertsdijksvenen zijn de belangrijkste plek om verschillende ganzensoorten binnen de Twentse grenzen te aanschouwen. Na wat rond gereden te hebben stuit ik langs de Leidijk op een leuke gemengde groep ganzen. Groepen ganzen observeren vind ik een van de leukste aspecten van het vogels kijken. De groepen zijn mobiel, er wordt veel gevochten en niet zelden zitten er tussen de algemenere soorten krenten als Kleine Rietgans. Bovendien zijn er soms verschillende “project ganzen” aanwezig. Dit zijn ganzen met pootringen of halsbanden. Door deze door te geven op de site http://www.geese.org verkrijgt men belangrijke informatie over het trekgedrag en belangrijke pleisterplaatsen van de ganzen. Voordat ik uitstap zie ik een prachtig adult mannetje Blauwe Kiekendief langs de auto scheren. Altijd een stoere waarneming! Na dit prachtige schouwspel scan ik rustig de groep ganzen af. Er lopen verschillende groepen Kolganzen en op de maisakker staan Toendrarietganzen te fourageren. Plots verschijnt er een Kleine Rietgans in mijn telescoopbeeld. De gans valt direct op door de Donkere chocolade bruine kop en het kleine roze snaveltje. De roze poten krijg ik niet te zien. Doordat ik foto’s aan het maken ben met mijn mobiel door de telescoop krijg ik van het tumult onder de ganzen niets mee, hierdoor kan ik de vogel later niet meer terug vinden.

Kleine Rietganzen- Engbertsdijksvenen 27 December 2012
Kleine Rietganzen- Engbertsdijksvenen 27 December 2012

Tussen een familie Toendrarietganzen zie ik een vogel met een gele halsband om de hals. Door het constante fourageren van de vogel op de akker is het aflezen niet eenvoudig maar uiteindelijk lees ik de code “R13” af. Bij thuiskomst blijkt dat de vogel in 2011 in Siberie is geringd en in begin 2012 ook al in de nabij de Engbertsdijksvenen is gezien, ontzettend gaaf! Verder is de vogel ook al in onder andere Duitsland en Finland teruggemeld.

Ringgegevens "R13"  Bron: www.geese.org
Ringgegevens “R13”
Bron: http://www.geese.org

Op Zaterdag 22 December ben ik aan het werk als ik een whatts app bericht krijg op de groep “Rariteiten in Overijssel”. Mark Zekhuis heeft zojuist de/een Roodhalsgans gevonden nabij de Domelaar te Markelo. De vogel fourageert in een groep van ongeveer 300 Kolganzen. Dit betekend voor mij een geweldige herkansing voor het zien van deze soort in Twente! Zo snel als ik kan probeer ik thuis vervoer te krijgen. Het blijkt dat ik tegen half een de auto wel even kan lenen. Zo snel als ik kan spoed ik mij daarna richting de plek waar de vogel gezien is. Onderweg spelen er al allerlei scenario’s door mijn hoofd. Vanwege werkzaamheden is de tijd die ik heb om de vogel eventueel te zoeken nihil. Bij aankomst blijken dergelijke “horror scenario’s” direct de prullenmand in te kunnen. De vogel loopt nog steeds op de zelfde locatie en ik kan direct aanschuiven bij enkele andere vogelaars. De Roodhalsgans laat zich ondanks het slechte licht en miezerige weer prachtig bekijken.

Roodhalsgans
Roodhalsgans

Absoluut een prachtige en totaal onverwachte soort en nummer 222 voor de Twente lijst. Twee nieuwe soorten binnen een maand tijd, dat had ik vooraf nooit durven dromen! Met een geweldig gevoel van voldoening rij ik naar huis en het nieuwe jaar 2013 te gemoed.

Advertenties